องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangwa.go.th
0-3672-3444
dtngtangaow
นายวรัทภพ ธรรมรักขิโต
นายก อบต.ดงตะงาว

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการตรวจสอบพัสดุประปาหมู่บ้าน

ประกาศเมื่อ 13 สิงหาคม 2562, เปิดอ่าน 115ครั้ง