องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangaw.go.th
0-3672-3444
dongtangaw
นายสมนึก จำเนียรทรง
นายก อบต.ดงตะงาว
โทร 081-780-7079

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 69 ครั้ง
 • ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพ คนพิการ 2567
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 74 ครั้ง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2567
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 86 ครั้ง
 • ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 74 ครั้ง
 • โรคพิษสุนัขบ้ารู้ไว้...ป้องกันได้
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 161 ครั้ง
 • เชิญชวนประเมินแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง
 • ข้อบัญญัติงบแระมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 291 ครั้ง
 • เพิ่มเพื่อน LINE กับ อบต.ดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 287 ครั้ง
 • พบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิดเดียว เพียงประชาชนสแกนQR Code
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 352 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ "โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" ประจำปี พ.ศ.2566
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 298 ครั้ง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งการเปิดรับสมัครนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก อบต.ดงตะงาว ปี 2566
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 233 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ แผนกำหนดการจัดประชาคมเกษตรกรที่แจ้งปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช (ข้าวนาปรัง,พืชผัก,ไม้ผล,ไม้ยืนต้น) ปี 2565/66 รอบที่ 2 ของอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 129 ครั้ง
 • ประกาศรับสมัครนักเรียน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 95 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ถนนชำรุดเสียหาย
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 93 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ อบต.ดงตะงาวมีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพิ่มขึ้นอีก1ช่องทาง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 95 ครั้ง
 • ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 171 ครั้ง
 • ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลดงตะงาวและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 73 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 75 ครั้ง
 • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว ร่วมกับสมาชิกสภาอบต. , กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการ อบต. ประชุมปรึกษาเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 104 ครั้ง
 • เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น