องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangaw.go.th
0-3672-3444
dongtangaw
นายสมนึก จำเนียรทรง
นายก อบต.ดงตะงาว
โทร 081-780-7079

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 0 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 0 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน มกราคม 2566
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 23 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือน มกราคม 2566
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 15 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจราจร
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 12 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเต็นท์ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 85 6136 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 24 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 23 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องจักรเพื่อทำการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในลำคลองสาธารณะ บริเวณประตูน้ำจักษา หมู่ที่ 6 ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 25 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 28 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 28 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 33 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อล้อวัดระยะทาง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 32 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 25 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 25 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 26 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ใบตัดหญ้าติดรถฟาร์มแทรกเตอร์ทะเบียน ตค 4640 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 27 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 28 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 25 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 26 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดซอง (ทรายอะเบท)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 27 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดดอนทอง หมู่ที่ 8 ถึงบริเวณหน้าบ้านนายแผน เสือคุ่ย หมู่ที่ 9 ตำบลดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 25 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกรัง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 25 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ทะเบียน กบ 4531 พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 27 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 964 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 27 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 964 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 29 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพาร์ทิชั่น แบบครึ่งกระจกขัดลายสูง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 26 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบพยานาค
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 25 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 38 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์พร้อมเข็ม (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเข็ม ไซริ้ง เหรียญห้อยคอ และบัตร)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 39 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟ LED 50w
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 39 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 38 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 41 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์ พร้อมขาตั้ง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 48 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะหมู่บูชา
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 41 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 39 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 และจำนวนที่เหลือจนครบ 130 วันที่เหลือของเทอม 1/2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 38 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดิอน กันยายน 2565 และจำนวนที่เหลือจนครบ 130 วันที่เหลือของเทอม 1/2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 36 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 48 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multfunction เลเซอร์หรือ LED
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 33 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 46 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multfunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 37 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 4 ป้าย ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 38 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 47 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 4640 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 37 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 4640 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 35 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถดับเพลิง ทะเบียน บย 8908 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 33 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสารเลื่อนบานกระจก ขนาด 4 ฟุต
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 36 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะประชุมประกอบ จำนวน 12 ที่นั้ง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 34 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 42 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 43 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันหล่อโซ่
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 46 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ทะเบียน กบ 4531 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 42 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 54 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 52 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 49 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายการจัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 51 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 49 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 50 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 58 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 71 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 85-6136 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 52 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 55 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2565 ฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 86 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2565ฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 78 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 77 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 68 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 83 6136 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 79 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 76 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอะคริลิค ติดสติ๊กเกอร์ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 72 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอนราคาซื้อวัสดุการเกษตร
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 79 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 78 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 77 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกองช่าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 163 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 147 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ทะเบียน บพ 8056 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 152 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระจกโค้งจราจร (เลนส์นูนติดตามแยก)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 152 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 150 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเต็นท์ในโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 101 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า จำนวน 1 คัน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 105 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้ารีโว่ ทะเบียน กบ 4531 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 101 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 103 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 114 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 964 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 83 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 92 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ทะเบียน บพ 8056 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 86 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บพ 8056 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 79 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเลื่อยตัดไม้
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 92 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุลูกรัง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 97 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกองช่าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 94 ครั้ง
 • ประกาศผู้เสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อนำมาใช้งานเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 95 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 112 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานรองผู้บริหารพร้อมเก้าอี้
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 115 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้นั่งประชุม
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 116 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 และจำนวนที่เหลือของเทอม 2/2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 133 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และจำนวนที่เหลือจนครบ 130 วันที่เหลือของเทอม 2/2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 124 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 130 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อนำมาติดตั้งในหน่วยเลือกตั้งฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 140 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนมกราคม 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 138 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนมกราคม 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 146 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 140 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 148 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 145 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายแสดงผลการเลือกตั้ง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 155 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเต็นท์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 137 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้อง CCTV (แบบขายขาด) พร้อมค่าดำเนินการ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 135 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้ง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 133 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายพาน เพื่อเปลี่ยนให้กับรถขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 144 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่น ๆ สำหรับ 9 หน่วยเลือกตั้ง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 136 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประกอบการประชุมคณะกรรมการ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 144 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 132 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 131 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบัตรเลือกตั้งสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภารกิจเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายก อบต.ดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 138 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบฟอร์มการเลือกตั้งสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภารกิจเลือกตั้งสมาชิสภาฯ และนายก อบต
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 156 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 154 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 166 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 183 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 153 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 166 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 156 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกองช่าง จำนวน 16 รายการ เพื่อนำมาใช้งานใช้งานในองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 142 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ทะเบียน นข 3135 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 164 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ทะเบียน 85 6136 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 166 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 150 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสรอม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 และจำนวนที่เหลือจนครบ 130 วันที่เหลือของเทอม 1/2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 168 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 และจำนวนที่เหลือจนครบ 130 วันที่เหลือของเทอม 1/2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 154 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธาชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ และผ้าผูก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 157 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบเสียงไร้สายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 180 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บพ 5056 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 192 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ เพื่อเปลี่ยนให้กับรถไถตัดหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 207 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเครื่อง เพื่อเปลี่ยนถ่ายให้รถไถตัดหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 209 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานแบบพิมพ์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 164 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั๊มลมสายพานพร้อมมอเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 145 ลิตร
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 190 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุม บ่อในเขต อบต.ดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 155 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 169 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 157 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงสถานที่ราชการ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 143 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 164 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน ชนิดติดผนังขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 167 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 170 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 312 กล่อง (ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 167 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้่ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ จำนวน 1,680 กล่อง (ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 161 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 162 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 164 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์พร้อมเข็ม (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเข็ม ไซริ้ง เหรียญห้อยคอ และบัตร)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 172 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาแอลกอฮอร์ 75% ขนาด 5 ลิตร
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 166 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 173 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 964 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 205 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 85 6136 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 207 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 206 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 214 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 211 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 208 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 203 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 213 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 187 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อนำมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 185 ครั้ง
 • ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 192 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อนำมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 192 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มีนาคม 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 212 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือน มีนาคม 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 207 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก โดยระบบวางเหยื่อตายยกรังและฉีดพ่น
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 205 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของรถยนต์ทะเบียน กจ 964 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 207 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ทะเบียน กจ 964 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 212 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ กจ 964 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 189 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 184 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 208 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 227 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 248 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 260 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี) เพื่อใช้เป็นสารหล่อลื่นกับอุปกรณ์ต่าง ๆ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 231 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 244 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 249 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ ของ อบต.ดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 213 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ทะเบียน บพ 8056 สระบุรี ฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 216 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้ายฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 205 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงสถานที่ราชการฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 226 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน มกราคม 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 241 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนมกราคม 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 245 ครั้ง
 • ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 251 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 235 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อบริการประชาชน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 234 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเต้นท์ในโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 209 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 213 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ และโรงเรียนวัดโคกโพธิ์ฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 222 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 225 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 225 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงมาลา
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 223 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าผูก การจัดกิจกรรมฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 230 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 230 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ทะเบียน บย 8908 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 231 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์บรรทุกทะเบียน 85-6136 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 228 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 270 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ทะเบียน บพ-8056 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 319 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 222 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 231 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ และโรงเรียนวัดโคกโพธิ์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 256 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 233 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบโน็ตบุ๊กสำหรับประมวลผล
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 233 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ และโรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ประจำเดือน กันยายน 2563
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 237 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนกันยายน 2563
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 213 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 250 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิงและถังแก๊ส
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 227 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดทำเอกสารการฝึกอบรม
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 245 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 238 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 243 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์พร้อมเข็ม(วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเข็ม ไซริ้ง เหรียญห้อยคอ และบัตร)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 216 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 218 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 223 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 224 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 222 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยเคมี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 220 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 224 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงตราสัญลักษณ์ และผ้าผูกประดับฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 230 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ตู้ ฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 245 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยเคมี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 231 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 222 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ และโรงเรียนวัดโคกโพธิ์ฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 259 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 408 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ดฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 261 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 264 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทย ธงตราสัญญาลักษณ์ และผ้าผูก ฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 261 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 231 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 251 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ และโรงเรียนวัดโคกโพธิ์ฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 240 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนกรกฎามคม 2563
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 239 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมไฟพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ (สัญญาณจราจร)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 286 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงพระบรมฉายาลักษณ์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 392 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ และโรงเรียนวัดโคกโพธิ์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 337 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 327 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 287 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 295 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 319 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด-19
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 281 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลลดความเร็ว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 316 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก็บอุปกรณ์ แบบ 9 ช่อง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 281 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 258 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถจักรยานยนต์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 306 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 285 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 268 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปุ๋ยเคมี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 284 ครั้ง
 • ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 255 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่ม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 274 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ระยนต์ทะเบียน กบ 4531 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 261 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ทะเบียน กจ 964 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 282 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ทะเบียน บพ 8056 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 267 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปุ๋ยเคมี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 281 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 288 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะตรวจเช็คระยะรถยนต์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 303 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาอาหารมื้อกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 284 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะจัดทำป้ายโครงการ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 281 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 298 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องดื่ม เพื่อบริการประชาชน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 294 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ และเช่าเครื่องขยายเสียง โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 280 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟเลนรถพยาบาล ทะเบียน บข-3531 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 282 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน มกราคม 2563
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 293 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ และโรงเรียนวัดโคกโพธิ์ฯ ประจำเดือน มกราคม 2563
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 323 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องดื่ม เพื่อบริการประชาชน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 273 ครั้ง
 • เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น