องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangaw.go.th
0-3672-3444
dongtangaw
นายสมนึก จำเนียรทรง
นายก อบต.ดงตะงาว
โทร 081-780-7079

แหล่งท่องเที่ยว

วัดโคกโพธิ์

ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2563, เปิดอ่าน 1436ครั้ง

ทางหลวงชนบทหมายเลข 7014 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210

เหรียญปั๊มรูปเหมือน พ.ศ. ๒๔๗๒
หลวงพ่อกราน อินฺทโชโต
วัดโคกโพธิ์ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

ลองไล่เรียงนามของพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นมาถึงทุกวันนี้ แม้ว่าจะมรณภาพละสังขารไปเป็นเวลาเนิ่นนานแล้ว นามที่ยังคงได้ยินเรื่องราวอยู่เสมอๆ เช่น พระศีลวิสุทธิดิลกสาวกจรรยานุยุต (โต ธมฺมปญฺโญ) วัดสมุห์ประดิษฐ์ พระครูพุทธบาล (พุฒ ธมฺมรํสี) วัดพระพุทธบาท พระครูญาณมุนี (เปล่ง อโกสชฺญ) วัดพระพุทธบาท พระครูวัตตโสภณ (สิน ปญฺญาภิกขุ) วัดปากเพรียว พระครูศีลโสภิต (บุดดา พุทฺธสร) วัดศรีโพธิ์เหนือ พระครูธรรมรัต (นาค สุวณฺณโส) วัดหนองสีดา พระครูสุนทรสังฆกิจ (ลา พุทฺธสโร) วัดแก่งคอย
และอีกหนึ่งนามพระเกจิอาจารย์ที่จะกล่าวถึง คือ หลวงพ่อกราน อินฺทโชโต แห่งวัดโคกโพธิ์ อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
หลวงพ่อกราน เกิดเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๓ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะโรง ที่บ้านโคกโพธิ์ ตำบลดงตะงาว อำเภอบ้านหม้อ (ปัจจุบันเป็นอำเภอดอนพุด) จังหวัดสระบุรี
เป็นบุตรนายกลึง ศรีอำไพ และนางถุงเงิน ศรีอำไพ
ได้อุปสมบทที่วัดโคกโพธิ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ทว่าน่าเสียดายที่ไม่สามารถสอบค้นได้ว่า มีอุปัชฌาย์ใดอุปสมบทได้

วัดโคกโพธิ์ ตั้งอยู่ที่บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เป็นวัดสังกัดมหานิกาย ตามประวัติกล่าวว่าเริ่มสร้างวัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๑๘ มีพระอธิการพัดเป็นเจ้าอาวาสวัดรูปแรก
และหลวงพ่อกรานเป็นเจ้าอาวาสรูปต่อมา
ในสมัยที่หลวงพ่อกรานเป็นเจ้าอาวาสวัด ได้พัฒนาวัดจนมีความเจริญรุ่งเรือง ในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้สร้างอุโบสถก่ออิฐถือปูนขึ้น กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร
ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร ปีเดียวกันนั้นหลวงพ่อกรานก็ได้ทำการยกช่อฟ้าหอสวดมนต์วัดโคกโพธิ์ขึ้นมา การครั้งนี้คณะลูกศิษย์ได้ดำเนินการสร้างเหรียญพระเครื่องที่ระลึกขึ้นมาด้วย
มี ๒ แบบ คือ เหรียญปั๊มรูปเหมือนเนื้อเงิน ด้านหลังรูปนกยูงรำแพน และเหรียยปั๊มรูปเหมือนเนื้อทองแดง หลังตัวหนังสือ
เหรียญเนื้อเงินนั้น เป็นเหรียญสำหรับแจกจ่ายแก่บรรดาพระเถระผู้ใหญ่ และศิษย์ใกล้ชิด ส่วนเหรียญทองแดงแจกโดยทั่วไป
ทั้ง ๒ แบบ เป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ หูเชื่อม ด้านหน้าบล็อกเดียวกัน ส่วนด้านหลังคนละบล็อก
ด้านหน้า ตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกรานเต็มรูป ในท่านั่งสมาธิ ด้านบนของศีรษะมีอักขระขอมว่า ‘สุ ฐะ’ และในด้านซ้ายมีอักขระขอมอีก ๒ ตัว ส่วนด้านขวามี ๔ ตัว เบื้องล่างรูปเหมือนมีอักษรไทยว่า ‘พระอุปัชฌาย์กราน’
ด้านหลัง สำหรับเหรียญเนื้อทองแดง เป็นอักษรไทย ๕ แถวว่า ‘ที่ระฤกในการสร้างช่อฟ้าหอสวดมนต์ วัดโคกโพธิ์ พ.ศ. ๒๔๗๒’
กล่าวสำหรับเหรียญเนื้อเงิน ด้านหลังมีรูปนกยูงรำแพน

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น