องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangwa.go.th
0-3672-3444
dtngtangaow
นายวรัทภพ ธรรมรักขิโต
นายก อบต.ดงตะงาว

ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชน

ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2562, เปิดอ่าน 97ครั้ง