องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangwa.go.th
0-3672-3444
dtngtangaow
นายวรัทภพ ธรรมรักขิโต
นายก อบต.ดงตะงาว

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2562, เปิดอ่าน 140ครั้ง