องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangwa.go.th
0-3672-3444
dtngtangaow
นายวรัทภพ ธรรมรักขิโต
นายก อบต.ดงตะงาว

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒

ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2562, เปิดอ่าน 120ครั้ง