องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangwa.go.th
0-3672-3444
dtngtangaow
นายวรัทภพ ธรรมรักขิโต
นายก อบต.ดงตะงาว

ภาพกิจกรรม

พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

ประกาศเมื่อ 25 กรกฎาคม 2563, เปิดอ่าน 123ครั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณพื้นที่เกิดเคสไข้เลือดออก หมู่ที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม ๒๕๖๓