องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangwa.go.th
0-3672-3444
dtngtangaow
นายวรัทภพ ธรรมรักขิโต
นายก อบต.ดงตะงาว

ภาพกิจกรรม

ตู้ปันสุขให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลดงตะงาว

ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2563, เปิดอ่าน 124ครั้ง