องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangwa.go.th
0-3672-3444
dtngtangaow

ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว

เลขที่ 56 หมู่ 1 ตำบล ดงตะงาว อำเภอ ดอนพุด

จังหวัดสระบุรี 18210

โทร.0-3672-3444